МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

"Соёл урлагийн менежмент"

 
. Adminstrator-н зураг
"Соёл урлагийн менежмент"
дэргэд . Adminstrator - Friday, 14 April 2017, 2:03 PM
 

2017 оны 3 сарын 20-оос 4 сарын 28-нд "Соёл урлагийн менежмент"  мэргэжлийн 1, 2, 3-р курсийн оюутнууд  Математик-1, Математик-2, Макро эдийн засаг, Бизнес статистик, Бүтээлч үйлдвэрлэлийн төсөл, Хүний нөөцийн менежмент, Социологийн судалгааны арга зүй хичээлүүүдийг цахимаар үзэж, судлах тул И-Оюутан та хичээлдээ идэвхитэй оролцоно оо.

Эчнээ, зайн сургалтын алба

Хичээлийн хуваарь