МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

2017-2018 оны зайн сургалтын намрын улирлын хуваарь

 
Picture of Сургалтын мэргэжилтэн
2017-2018 оны зайн сургалтын намрын улирлын хуваарь
by Сургалтын мэргэжилтэн - Thursday, 2 November 2017, 9:33 AM
 

2017-2018 оны зайн сургалтын намрын хичээл 2017 оны 11 сарын 1-нээс 2018 оны 1 сарын 30-ны хооронд нийт 12 долоо хоног үргэлжилнэ. Суралцагч та бүхэн төлбөрөө хийж хичээлээ нээлгэх эрхээ авна уу.