МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

Анхаарах нь

 
Алтанчимэг Алтангэрэл-н зураг
Анхаарах нь
дэргэд Алтанчимэг Алтангэрэл - Friday, 17 November 2017, 1:08 PM
 

Сайн байцгаана уу оюутнуудаа. 2017-2018 оны намрын улирлын хичээл эхлээд багагүй хугацаа өнгөрсөн байна. Та бүгд хичээлдээ идэвхитэй оролцож байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Яаралтай зар дуулгаж байна. Суралцагч бүр сургалтын график руу орж өөрсдийн судлах ёстой хичээлээ бүртгэн тулгаж үзээрэй. Дутуу хичээл байвал сургалтын мэргэжилтэнд хандаж нэмж оруулаарай.