МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

Судалгаанд идэвхитэй оролцоорой

 
Алтанчимэг Алтангэрэл-н зураг
Судалгаанд идэвхитэй оролцоорой
дэргэд Алтанчимэг Алтангэрэл - Tuesday, 5 December 2017, 4:39 PM
 

Сайн байцгаана уу. Зайн сургалтанд суралцаж байгаа бүх сонсогчид дараах судалгаанд хамрагдаж, сургалтын талаарх санал бодлоо илэрхийлээрэй. Бид та бүгдийн судалгаанд үндэслэн сургалтын явцыг хянах, дутагдалыг засаж ажиллах болно. 

http://bit.ly/2AYWgdb