МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

Дүнгийн нэгтгэл

 
Picture of Арвинбаяр Пүрэвжав
Дүнгийн нэгтгэл
by Арвинбаяр Пүрэвжав - Tuesday, 13 March 2018, 11:21 AM
 

2018 оны 3-р сарын 15-ны дотор "Соёлын үйлдвэрлэлийн тэнхим"-ийн бүх багш зайн сургалтын намрын улиралд заасан хичээлийн 100 оноог нэгтгэн дүгнэж П.Арвинбаяр багшид хураалгана уу.