МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

Номын сан судлал хөтөлбөрийн төгсөх курсын оюутнуудын анхааралд

 
Picture of Сургалтын мэргэжилтэн
Номын сан судлал хөтөлбөрийн төгсөх курсын оюутнуудын анхааралд
by Сургалтын мэргэжилтэн - Wednesday, 2 January 2019, 2:45 PM
 

Номын сан судлал хөтөлбөрийн төгсөх оюутнуудын ерөнхий суурь хичээлийг дүйцүүлэлт хийгдэж байгаа бөгөөд дүйцэгдэх боломжгүй хичээлүүдийг танхимаар судлана. Хичээл 1 сарын 2-нд эхлэж 4 долоо хоног үргэлжилнэ. Хэн ямар хичээл судлахыг хавсаргасан файлаас харна уу. Хичээлийг хуваарийг зайн зөвлөх багш С.Болормаагаас /99127585/ лавлаж асууна уу. 


Жич: Хавсаргасан файл дээр шар өнгөөр будсан хичээлүүдийг одоо судлах боломжтой.