МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын хичээл эхлэх талаар

 
Picture of Сургалтын мэргэжилтэн
2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын хичээл эхлэх талаар
by Сургалтын мэргэжилтэн - Monday, 18 February 2019, 2:59 PM
 

2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын хичээл 2019 оны 2 сарын 11-нд эхэлнэ. Хаврын улиралд номын сан судлал хөтөлбөрийн эчнээ 2-р курс, зайн 2-р курс, зайн төгсөх курс, эчнээ 4,5-н төгсөх курсын оюутнууд зайгаар хичээлээ судална. Иймд зарим хичээлүүд 4 сарын 19, зарим хичээлүүд 5 сарын 10-нд хаагдана. /Ямар хичээлүүд хэзээ хаагдахыг хавсаргасан файлаас харна уу/

Иймд оюутнууд 2 сарын 11-нээс өмнө төлбөрөө сургуулийн дансанд тушааж төлбөр төлсөн баримтыг altanaaus@yahoo.com хаягаар илгээн хичээл судлах эрхээ авна уу. 

Эчнээ 2-р курсын оюутнууд 19кр*45440=863360

Зайн 2-р курсын оюутнууд 21кр*45440=954240

Зайн төгсөх курсын оюутнууд 19кр*45440=863360

Эчнээ 4,5 төгсөх курсын оюутнууд 16кр*45440=727040

Сургалтын төлбөр төлөх данс: Төрийн банк 102900115933 /Төлбөрийн баримтанд зайн сургалтын хэддүгээр курс болохөөрийн овог нэр, утасны дугаар зэргийг тодорхой бичнэ.