МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

Дээд боловсролын хичээлийн дүйцүүлэлтийн төлбөр төлөх тухай

 
Picture of Сургалтын мэргэжилтэн
Дээд боловсролын хичээлийн дүйцүүлэлтийн төлбөр төлөх тухай
by Сургалтын мэргэжилтэн - Tuesday, 14 May 2019, 11:04 AM
 

Эчнээ, зайн 2-р курсын оюутнууд 2019 оны 5 сарын 17-ны дотор дээд боловсролын хичээлийн дүйцүүлэлтийн төлбөрийг төлж баримтаа болормаа багшийн мэйл хаяг руу илгээнэ үү. Баримтанд үндэслэн дүйцэгдсэн хичээлийн дүнг оюутны вэб руу оруулна. Асуух зүйл байвал эчнээ, зайн зөвлөх багш С.Болормаатай холбогдоно уу. Утас нь 99127585