МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД

 
. Adminstrator-н зураг
ОЮУТНУУДЫН АНХААРАЛД
дэргэд . Adminstrator - Thursday, 13 October 2016, 2:01 PM
 

2016-2017 оны хичээлийн жилд Номын сан судлал, Соёл урлагийн менежмент мэргэжлийн эчнээ 2.5 жил, 4.5 жилийн сургалттай 1-р курсийн бүх ангиудын хичээл зайн сургалт (онлайн)-аар хичээллэнэ.

Соёлын сургуулийн бүх мэргэжлийн  эчнээ 1-р курсийн ерөнхий суурь хичээлүүд зайн сургалт (онлайн)-аар явагдана. Бүрэн дунд боловсролтой элсэгчид энэ хичээлийн жилд зөвхөн ерөнхий, суурь хичээлүүдийг судална.  

Иймд И-Оютан та батлагдсан графикийн дагуу хичээлээ хугацаанд нь судалж дүгнүүлэхийг анхааралдаа авна ууСургалтын программтай ажиллах заавар, гарын авлагыг программд байршуулсан бөгөөд  И-Оюутан та сургалттай холбоотой мэдээллийг И-Сургалтын албаны 70002093, 70002098 утсаар холбогдож авна уу.