МЭДЭЭЛЛИЙН САМБАР

БАТЛАХ ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

 
Picture of Сургалтын мэргэжилтэн
БАТЛАХ ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ
by Сургалтын мэргэжилтэн - Monday, 25 November 2019, 12:25 PM
 

2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын батлах шалгалтын хуваарь гарлаа.  Ерөнхий эрдмийн хичээл судлаж байгаа хөгжмийн урлагийн сургуулийн БУБТ-ийн Баянхонгор аймгийн эчнээ оюутнууд болон хичээл дахин судлаж оюутнууд дараах хуваарийн дагуу шалгалтуудаа дурдсан цагт хоцролгүй өгнө үү. Шалгалтнаас хоцорсон тохиолдолд дахин шалгалт авахгүй.