СУИС-ИЙН БАКАЛАВРЫН ЭЧНЭЭ, ЗАЙН ХӨТӨЛБӨРТ 2016 ОНД ОЮУТАН ЭЛСҮҮЛЭХ ЖУРАМ

Click echnee-juram-2016-2017.pdf link to view the file.